Art. 051-982

numeracja francuska: 36÷48 

  • wierzchy: skóry bydlęce w kolorze czarnym 
  • podszewka: dwoiny podszewkowe bydlęce 
  • spody: kauczuk termoplastyczny 
  • system montażu: klejony

Artykuł spełnia wymagania KG PSP